Nguyen My

Paulina Samère
January 17, 2017
Thanh Tuyền
January 17, 2017

Đồ ăn ngon, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và nhiệt tình, không gian quán sạch sẽ. Nhất định sẽ giới thiệu bạn bè tới ăn